Kies voor een betrouwbare Kascontrole

neemt voor VvE's

de Kascontrole uit handen

controle op meer dan 150 punten

inclusief schriftelijke verslag

uitvoering binnen 14 dagen

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.mmmmmmmLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.mmmmmmmtellus, mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmluctus…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibusmmmmmmmmmmmmmmmmm………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….mmmmmm………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 
Mijn naam is Bart van Vrouwerff. Sinds 2005 ben ik VvE beheerder. Ik ben een ervaren TwinQ gebruiker en beschik over veel ervaring met het opzetten van nieuwe ‘Verenigingen van Eigenaars’. Ik heb veel kennis van splitsingsaktes en VvE administraties. Vanaf 2018 werk ik op interim basis voor meerdere beheerorganisaties, en voer ik kascontroles uit voor VvE’s. 
 
Een kascontrole vraagt om administratief inzicht en kennis van specifieke VvE wet en  regelgeving. Bij een serieuze kascontrole komt daarom meer kijken dan ‘alleen’ het beoordelen van onderhoudsuitgaven. 
 
Mijn doel is beheerprocessen te ‘stroomlijnen’: VvE’s te helpen met hun kascontrole en eigenaren te ontzorgen.
 

MEER WETEN ? Neem vrijblijvend contact op.

 

Waarom kascontrole nodig ?

Na ieder boekjaar moet een VvE bestuur aan de ledenvergadering verantwoording afleggen over het gevoerde beleid. De leden-vergadering kan het gevoerde beleid alleen goedkeuren als de inkomsten en uitgaven van de VvE op orde zijn. Het bestuur is daarom verplicht een jaarrekening te presenteren die vooraf gecontroleerd is door een onafhankelijke orgaan op de correctheid van de cijfers. Pas daarna kan de VvE het boekjaar formeel afsluiten.              

 •  De controle is dus belangrijk voor alle eigenaren en het VvE bestuur.                                                                                        

Het onafhankelijke orgaan, dat dus advies moet uitbrengen aan de ledenvergadering, kan bestaan uit een door haar te benoemen kascommissie of een in te huren accountant, of een externe deskundige.

Waarom kiezen voor deskundig advies?

Niet iedere VvE beschikt over kundige kandidaten die in de kascommissie zitting willen nemen. En, niet iedere VvE heeft budget voor een accountantscontrole. Echter, de VvE mag ook een externe deskundige inschakelen die de VvE ondersteunt (MR 2017 artikel 63 lid 2).                                                                                       Het is mijn dagelijks werk VvE jaarrekeningen te controleren. Met mijn kennis en ervaring is uw VvE verzekerd van een degelijke kascontrole.    

   Voor een vast tarief (incl. btw) wordt de volledige uitvoering verzorgd en ontvangt de ledenvergadering een onderbouwd controle advies.   

 •  Voor VvE’s die hun kascontrole jaarlijks uitbesteden, geldt (na de 1e controle) het abonnementstarief.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Tarieven

aantal appartementen    kosten       kascontrole  
 abonnement  
prijs
2 t/m 9€   325,-€   295,-
10 t/m 23€   435,-€   395,-
24 t/m 59€   495,-€   455,-
60 t/m 99€   575,-€   535,-
100 t/m 129€   595,-€   565,-
130 >€   695,-€   655,-

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Over de uitvoering

Iedere controle wordt uitgevoerd aan de hand van een vaste checklist met 150 taken en bestaat uit twee delen. Het eerste deel beschrijft de wijze waarop de VvE is georganiseerd: of het bestuur bij de Kvk staat ingeschreven, of de bankrekening op naam staat van de VvE, wanneer  de VvE beschikt over meer dan € 100.000,- of het saldo is verdeeld over meerdere bankinstellingen, of er een toezichthouder is voor het reservefonds, of er een verzekeringspolis aanwezig is, of er een geldig taxatierapport is, of de VvE niet onderverzekerd is, of het eigenaars belang is meeverzekerd, of de VvE beschikt over een MJOP. En, indien de VvE niet over een MJOP beschikt of zij dan volgens de wettelijke norm reserveert (0,5% herbouwwaarde). Verder wordt gecontroleerd of het onderhoud volgens het MJOP wordt uitgevoerd en of de technische installaties zijn gekeurd (bijvoorbeeld de lift en droge blusleidingen). Het tweede deel van de controle gaat over de jaarrekening.                  

•  Om de eigenaren en het VvE bestuur duidelijk te informeren wordt een overzicht van alle 150 bevindingen meegeleverd. 

Over de controle van de jaarrekening

Iedere controle van de jaarrekening begint met het controleren van het aantal verdeelsleutels in de akte. Dit, om vast te stellen of de eigenaren overeenkomstig de juiste kostenverdeling bijdragen. Vervolgens wordt geverifieerd of de begin balans aansluit op de jaarrekening van het vorige boekjaar, of de goede begroting is gebruikt en het exploitatieresultaat (of resultaten) volgens het vergaderbesluit is verwerkt. Hierna wordt het begin- en eindsaldo van de bankaf- schriften ten opzichte van de jaarrekening gecontroleerd. Verder wordt gekeken of de nummering van bankafschriften opvolgend is. 

Hierna worden de onderhoudscontracten erbij gepakt en worden de uitgaven van het dagelijks onderhoud, het contractonderhoud, de reserveringen en de betalingen uit het reservefonds gecontroleerd. Bij de uitgaven van het reservefonds wordt meteen gekeken of er voor alle uitgaven van het reservefonds door de vergadering toestemming is verleend. Voorkomen moet worden dat er onrechtmatige uitgaven zijn gedaan of het exploitatieresultaat te rooskleurig wordt voorgesteld. Verder wordt bij de uitgaven van het dagelijks onderhoud gecheckt of de facturen betrekking hebben op de VvE, en wordt naar de oorzaak van kostenoverschrijdingen gekeken. 

Daarna wordt het debiteurensaldo gecontroleerd. Hierbij wordt gelet of de VvE consequent de betalingen en de achterstand in betalingen van de leden bijhoudt en of de  achterstanden niet te lang openstaan waardoor vorderingen niet meer te incasseren zijn. Indien dit dreigt, wordt dit ook aangegeven. Bij iedere uitgavenpost wordt zo tot op detailniveau gekeken of er zich onregelmatigheden voordoen en wordt dit –per controle punt– vermeld in het verslag. 

 •  Door het meegeleverde overzicht zijn eventuele verbeterpunten makkelijk terug te vinden en op te pakken.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Voeg je koptekst hier toe

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Vragen?

  Voer deze code in om te versturen.
  captcha

  Contact

  Lorem ipsum dolor 

  06 - 1920 1915

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

  info@vvekascontole.nl

  bbbbbbbbbbbbbbbb